Karty Pracy

Opracowane karty do ćwiczenia małej grafomotoryki przygotowują do nauki pisania. Ręka dziecka pięcioletniego nie jest gotowa do tego, by kreślić litery w małej liniaturze (precyzyjnie kaligrafować). Dziecko może odwzorowywać poznane (drukowane) litery, tak jak to robi w szkole angielskiej. Proponujemy ćwiczenia, które mają utrwalić kształt liter i przygotować rękę do późniejszego ich kaligrafowania. Dzięki tym ćwiczeniom nauka pisania stanie się łatwiejsza, przyjemniejsza i bardziej efektywna. Nauczyciel może zaprowadzić specjalny zeszyt do ćwiczeń w pisaniu.

Zestaw ćwiczeń umożliwi uczniowi:

  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • trening mięśni dłoni i palców
  • ćwiczenie koncentracji i precyzji
  • wykształcenie nawyków koniecznych do prawidłowego pisania
A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U W Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Metoda globalna opiera się na zdolności dziecka do fotograficznego zapamiętywania wyrazu jako obrazu, bez dzielenia go na elementy. Podczas czytania globalnego dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę. Może zatem czytać, nie znając liter. Systematyczne powtarzanie (powracanie do czytanych wyrazów) jest ważnym elementem tej metody. Ilustracje towarzyszące wyrazom ułatwiają szybkie przyswojenie graficznych obrazów demonstrowanych wyrazów, a w wypadku nauki języka drugiego (obcego, dziedziczonego), służą pogłębieniu rozumienia.

„Moja pierwsza kredkowa książeczka” to zbiór kart pracy, które po uzupełnieniu ilustracjami, posłużą do utrwalenia wyrazów poznanych na lekcji. Tworzenie przez dzieci „…Kredkowej książeczki” może być dla nich inspiracją do samodzielnego przygotowywania własnych książeczek do nauki czytania po polsku. Będzie doskonałą zabawą, która w odpowiednim czasie przekształci się w umiejętność samodzielnego czytania.

Karty pomocnicze oraz materiały dodatkowe do wykorzystania podczas pracy ze scenariuszami zajęć „Lekcje z Kredką”

Lekcje z Kredką cz.1Lekcje z Kredką cz.2Lekcje z Kredką cz.3

Lekcja 3.1

Karty pracy do Lekcji 3.1

Lekcja 3.2

Karty pracy do Lekcji 3.2

Lekcja 3.3

Karty pracy do Lekcji 3.3

Lekcja 3.4

Karty pracy do Lekcji 3.4

Lekcja 3.5

Karty pracy do Lekcji 3.5

Lekcja 3.6

Karty pracy do Lekcji 3.6

Lekcja 3.7

Karty pracy do Lekcji 3.7

Lekcja 3.8

Karty pracy do Lekcji 3.8

Lekcja 3.9

Karty pracy do Lekcji 3.9

Lekcja 3.10

Karty pracy do Lekcji 3.10

Lekcja 3.11

Karty pracy do Lekcji 3.11

Lekcja 3.12

Karty pracy do Lekcji 3.12

 

 

©2023 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?