CIEKAWSKIE PIÓRO

CIEKAWSKIE PIÓRO

Komplet edukacyjny do nauki języka polskiego dla 7-8 latka

III poziom nauczania

Od Autora

Ciekawskie Pióro to podręcznik dla dzieci 7-8-letnich uczących się języka polskiego (III poziom nauczania).
Podręcznik wchodzi w skład serii „Przyjaciele z piórnika” i jest kontynuacją „Figlarnej Kredki” oraz „Sprytnego Ołówka”.

Zawarte w niej treści są adekwatne do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania. Uwzględniają także potrzeby i możliwości dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

Książka łączy cechy podręcznika i zeszytu ćwiczeń, dostarcza informacji i zawiera szereg zadań służących wypracowywaniu umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, społecznych, rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, a także umiejętności formułowania wniosków i spostrzeżeń w języku polskim. Teksty, grafiki i polecenia  wspierają ucznia w rozwijaniu potrzeby i umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia.

Ciekawskie Pióro proponuje naukę codziennego, literackiego, dziecięcego i dorosłego języka polskiego w sposób zwykły i niezwykły, naturalny oraz kreatywny, przyjazny i pełen zaskoczeń. Wierzymy, że podobnie jak Figlarna Kredka i Sprytny Ołówek, spodoba się dzieciom.

Małgorzata Małyska

Podręcznik dla ucznia

Podobnie jak poprzednie książki z serii „Przyjaciele z piórnika”, składa się ona z trzech części. W każdej części znajduje się 12 rozdziałów. Rozdziały mają uporządkowaną i czytelną budowę, dostosowaną do specyfiki zdobywania przez dziecko umiejętności  kluczowych,
ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych.

Ważnym elementem książki są utwory ze zbioru polskiej literatury dziecięcej. Ich funkcją jest budzenie zainteresowania czytaniem oraz doskonalenie umiejętności językowych. Prowokują do rozmów na ważne tematy, poszerzają wiedzę o Polsce.
Stałym elementem są komiksy inspirowane wierszami. Uzupełnianie dialogów można potraktować jako trening czytania i mówienia,
a także jako przygotowanie do tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Ciekawskie Pióro proponuje systematyczną naukę pisania. Zawiera ćwiczenia kształtujące umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych (życzenia, list, wywiad, opis, przepis, ogłoszenie, opowiadanie). Uczy czujności ortograficznej, przygotowuje do korzystania ze słowników.

Treści książki czyli ilustracje, teksty, fotografie, grafiki, polecenia, zadania, umożliwiają pracę z uczniem na każdym poziomie znajomości języka polskiego, od pracy nad rozumieniem prostych komunikatów w języku polskim, po rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę.

Bohaterem książki jest Ciekawskie Pióro – „Superdziennikarz”, który zachęca dzieci do nauki pisania; nie tylko kaligrafii czy starannego kreślenia liter i  zapisywania wyrazów, ale do nauki redagowania wypowiedzi pisemnych. Żeby posiąść umiejętność wypowiadania się na piśmie, trzeba mieć o czym pisać. W znalezieniu ciekawych tematów i form wypowiedzi pomagają cechy,  które posiada  Pióro (pomysłowość, spostrzegawczość, zasłuchanie, dociekliwość, a nawet wścibstwo i wszędobylskość). Pióro swoim przykładem uczy dzieci obserwowania, rozbudza ich zainteresowania i zachęca do samodzielnej eksploracji świata. Wykorzystuje do tego, między innymi, gazetkę „Kleks”.

Pracę z książką ułatwi pełna obudowa metodyczna – program nauczania, konspekty zajęć, zeszyt ucznia Trening z Piórem oraz dodatkowe materiały do pobrania z www.literka.org.

Ciekawskie Pióro_1
Ciekawskie Pióro_2
Ciekawskie Pióro_3

Co znajdziemy w Ciekawskim Piórze?

 • Szeroki wybór tekstów literackich do czytania uczniom lub do samodzielnej lektury
 • Komiksy inspirowane wierszami. Uzupełnianie dialogów można potraktować jako trening czytania i mówienia, a także jako przygotowanie do tworzenia wypowiedzi pisemnych i logicznego myślenia.
 • Alfabet uczy korzystania ze słowników, pozwala ćwiczyć szybkie znajdowanie konkretnej litery i hasła w słowniku, wzmacnia słuch fonematyczny, numery przyporządkowane literom stanowią okazję do ćwiczeń w używaniu liczebników głównych i porządkowych
 • Kartki z notesu Ciekawskiego Pióra do nauki tworzenia definicji słownikowych czyli wyjaśnianie trudnych lub nowych słów, zachęcają do czytania ciekawostek o Polsce
 • Karteczki „sklerotki” służą do ćwiczenia uważności, uwrażliwiają na pisownię wyrazów, które wystapiły w tekstach danego rozdziału, podobnych ze względu na określoną trudność ortograficzną.
 • Obrazki ortograficzne, które służą ćwiczeniu wyobraźni pomagającej w nauce poprzez zastosowanie technik mnemotechniki, polegających na zrozumieniu i zapamiętaniu rysunku symbolizującego trudność ortograficzną.
 • Ćwiczenia w redagowaniu i zapisywaniu prostych wypowiedzi pisemnych: życzenia, list, wywiad, opis, ogłoszenie, przepis, opowiadanie, rymowanka
 • ćwiczenia w pisaniu dat, liczebników; ćwiczenia w zapisywaniu adresu
 • uzupełnianie oraz przepisywanie z zachowaniem układu  listu, przepisu, opisu
 • samodzielne układanie konkretnej formy wypowiedzi z zaproponowanych elementów

Szeroki wybór tekstów do czytania

W każdym rozdziale książki znajdują się teksty do czytania uczniom lub do samodzielnej lektury. Są wśród nich wiersze, opowiadania i fragmenty dłuższych utworów, często lektur rekomendowanych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ich funkcją, poza rozwijaniem umiejętności samodzielnego czytania po polsku, jest rozbudzenie potrzeby czytania, pokazanie, że czytanie jest ze wszech miar potrzebne i może dawać wiele przyjemności. Teksty kultury zamieszczone w książce prowokują do stawiania pytań, dostrzegania problemów,  zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, rozmów na ważne tematy. Rozbudzają zainteresowania Polską i językiem polskim.

Tematyka poruszana w książce

 • Ja i moi bliscy
 • Dom i otoczenie
 • Życie codzienne
 • Zdrowie i sport
 • Podróże i turystyka
 • Środowisko naturalne
 • Technika, media
 • Wiedza o Polsce
 • Język nauki
  Dodatkowy zeszyt dla ucznia

  Trening z Piórem

  Trening z Piorem_strona-page-001

  Trening z  Piórem  – zeszyt dla ucznia, zawierający ćwiczenia do pracy indywidualnej (w domu), proponujący ćwiczenia rozwijające kreatywność, spostrzegawczość, koncentrację, doskonalące umiejętność czytania (w tym tempo czytania), utrwalające pisownię trudnych wyrazów.

  Kompletna obudowa metodyczna

  W ramach obudowy metodycznej przygotowaliśmy program nauczania oraz propozycje przebiegu zajęć „Lekcje z Piórem”

  Wszystkie ćwiczenia i aktywności są szczegółowo omówione i opatrzone komentarzem metodycznym,
  co pozwala nauczycielowi łatwo i w krótkim czasie na przygotowanie
  atrakcyjnych zarówno w treści, jak i formie, zajęć lekcyjnych.

  Lekcje z Piórem

  czyli jak pracować z kompletem edukacyjnym
  „Ciekawskie Pióro”

  Lekcje z Piórem, to zbiór pomysłów metodycznych, propozycji organizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi wieku 7-8 lat,
  uczącymi się języka polskiego. Nawiązuje do podręcznika „Ciekawskie Pióro”.

  Każdy konspekt zawiera: propozycje tematu zajęć, cel ogólny i wymagania szczegółowe w zakresie poszczególnych sprawności językowych, przewidywane osiągnięcia w zakresie wszystkich sfer rozwojowych dziecka, wykaz materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć, planowane sytuacje edukacyjne i ich funkcje, dodatkowe materiały uzupełniające książki dla ucznia.

  okładki_Lekcji z Ołówkiem komplet
  okładki_Lekcji z Ołówkiem komplet2
  okładki_Lekcji z Ołówkiem komplet3

  ZAMÓWIENIA SZKOLNE

  SKLEP

  ©2024 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?