Szybki Długopis

SZYBKI DŁUGOPIS

Komplet edukacyjny do nauki języka polskiego
dla dzieci uczących się za granicą

IV poziom nauczania

Obejrzyj prezentację cyklu

Od Autora

Szybki Długopis to książka dla dzieci 8–9-letnich. Należy do serii Przyjaciele z piórnika,
jest kontynuacją Figlarnej Kredki, Sprytnego Ołówka i Ciekawskiego Pióra.
Składa się z trzech części. Każda zawiera 12 rozdziałów.
W książce znajdują się teksty do czytania dzieciom i z dziećmi. Są wśród nich wiersze, opowiadania i fragmenty lektur
rekomendowanych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Szybki Długopis kontynuuje systematyczną naukę pisania.
Utrwala znajomość języka dzięki ćwiczeniom leksykalnym i gramatycznym.
Buduje świadomość językową uczniów, sygnalizując, adekwatnie do poziomu rozwojowego dzieci, zasady polskiej ortografii i gramatyki.
Pracę z książką ułatwi pełna obudowa metodyczna – program nauczania, konspekty zajęć, zeszyt ucznia Trening z Długopisem
oraz dodatkowe materiały do pobrania z www.literka.org.
Szybki Długopis proponuje dalszą naukę codziennego, literackiego, dziecięcego i dorosłego języka polskiego
w sposób zwykły i niezwykły, naturalny oraz kreatywny, przyjazny i pełen zaskoczeń.
Mam nadzieję, że podobnie jak Figlarna Kredka, Sprytny Ołówek i Ciekawskie Pióro, spodoba się dzieciom.
Małgorzata Małyska

Podręcznik dla ucznia

Książka dla ucznia, podobnie jak poprzednie książki z serii „Przyjaciele z piórnika”, składa się z trzech części. W każdej części znajduje się 12 rozdziałów. Rozdziały mają uporządkowaną i czytelną budowę, dostosowaną do specyfiki zdobywania przez dziecko umiejętności kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych. Treści książki (ilustracje, teksty, fotografie, grafiki, polecenia, zadania) umożliwiają pracę z uczniem na każdym poziomie znajomości języka polskiego, od pracy nad rozumieniem prostych komunikatów w języku polskim, po rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę.

W każdym rozdziale książki znajdują się teksty do czytania uczniom i do samodzielnej lektury. Są wśród nich wiersze, opowiadania i fragmenty dłuższych utworów, często lektur rekomendowanych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ich funkcją, poza rozwijaniem umiejętności samodzielnego czytania po polsku, jest rozbudzenie potrzeby czytania, pokazanie, że czytanie jest ze wszech miar potrzebne i może dawać wiele przyjemności. Teksty kultury zamieszczone w książce prowokują do stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania,
do rozmów na ważne tematy. Rozbudzają zainteresowania Polską i językiem polskim.

Książka łączy cechy podręcznika i zeszytu ćwiczeń, dostarcza informacji i zawiera szereg zadań służących wypracowywaniu umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, społecznych, poznawania dziejów Polski, oraz poznawania geografii i przyrody polskiej, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, a także umiejętności formułowania wniosków i spostrzeżeń w języku polskim. Teksty, grafiki i polecenia wspierają ucznia w rozwijaniu potrzeby i umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia.

Tematyka poruszana w książce jest spójna z tematyką rekomendowaną przez Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i rozwijana w oparciu o teksty literackie, wśród których znajdują się fragmenty książek z kanonu polskiej literatury dziecięcej, między innymi: A. Frączek Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą, J. Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, A. Czerwińska-Rydel Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim, G. Kasdepke Do trzech odlicz!, Ł. Wierzbicki Afryka Kazika, D. Perlak Kapelusz pani Wrony, B. Stenka Oj, Hela!, L. Kołakowski Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?, K. Turaj-Kalińska Przepraszam, czy tu głaszczą?, B. Kosmowska Kolorowy szalik, I. Czarkowska szarlotka pachnąca marzeniami.

Poza fragmentami prozy w książkach dla ucznia znajdują się wiersze,
między innymi J.Kulmowej, J. Brzechwy, J. Tuwima, K. Iłłakowiczówny, A. Frączek, Z. Dmitrocy.

Kolorowe, wesołe, artystyczne ilustracje znajdujące się w książce ułatwiają poszerzanie zasobów leksykalnych uczniów, wspomagają rozumienie tekstów literackich, ułatwiają doskonalenie gramatycznej poprawności języka polskiego mówionego i pisanego w zakresie fleksji, słowotwórstwa i składni, zachęcają do kreatywności, mobilizując do logicznego myślenia, dedukowania, opowiadania, ćwiczeń w odróżnianiu informacji prawdziwych i fałszywych.

Tytułowy bohater książki – „Szybki Długopis” to specjalista od języka polskiego. Pomaga w szybkim opanowaniu  umiejętności językowych. Przede wszystkim wspiera w lepszym rozumieniu języka potocznego i literackiego. Wykorzystuje do tego ilustracje, symbole, pytania. Zachęca do czytania, pisania i szybkiego zapamiętywania polskich słówek ich poprawnego graficznego zapisu.
Wspiera uczniów w opanowaniu sprawności wypowiadania się w języku polskim w sposób ustny i pisemny

Pracę z książką ułatwi pełna obudowa metodyczna – program nauczania, konspekty zajęć, zeszyt ucznia Trening z Piórem
oraz dodatkowe materiały do pobrania z www.literka.org.

Trening z Długopisem

TRENING Z DLUGOPISEM

Trening z  Długopisem  – zeszyt dla ucznia, zawierający ćwiczenia ściśle związane z treścią książki dla ucznia, utrwalające materiał zawarty w każdym rozdziale książki oraz zadania do pracy indywidualnej (w domu), będące treningiem takich umiejętności językowych jak czytanie i pisanie.

Kompletna obudowa metodyczna

W ramach obudowy metodycznej dostępny będzie program nauczania oraz propozycje przebiegu zajęć „Lekcje z Długopisem”

Wszystkie ćwiczenia i aktywności są szczegółowo omówione i opatrzone komentarzem metodycznym,
co pozwala nauczycielowi łatwo i w krótkim czasie na przygotowanie
atrakcyjnych zarówno w treści, jak i formie, zajęć lekcyjnych.

Lekcje z Długopisem

czyli jak pracować z kompletem edukacyjnym
„Szybki Długopis”

Lekcje z Długopisem, to zbiór pomysłów metodycznych, propozycji organizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi wieku 8-9 lat,
uczącymi się języka polskiego poza granicami Polski. Nawiązuje do podręcznika „Szybki Długopis”.

Każdy konspekt zawiera: propozycje tematu zajęć, cel ogólny i wymagania szczegółowe w zakresie poszczególnych sprawności językowych, przewidywane osiągnięcia w zakresie wszystkich sfer rozwojowych dziecka, wykaz materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć, planowane sytuacje edukacyjne i ich funkcje, dodatkowe materiały uzupełniające książki dla ucznia.

LEKCJE Z DLUGOPISEM CZ.1
LEKCJE Z DLUGOPISEM CZ.2
LEKCJE Z DLUGOPISEM CZ.3

Materiały do pobrania

Dodatkowe materiały, pomagające nauczycielom w organizacji lekcji będą do pobrania w zakładce Klub Nauczyciela od września

PROGRAM NAUCZANIA

KARTY PRACY

ZAMÓWIENIA SZKOLNE

SKLEP

©2021 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?