Warsztaty

25 lutego 2018 - Dunstable

Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku

Praktyczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zapraszamy na warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poza granicami Polski: Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Małyska, autorka podręczników z cyklu „Przyjaciele z piórnika”: „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek”. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (1992–2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu „Edukacja przez ruch”

Koszt warsztatów: £25
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje i informacje: info@literka.org
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, szkoła, numer telefonu do kontaktu.

Niedziela, 245września 2018
godz. 12.00

Sala parafialna
Polska Parafia Luton/Dunstable
17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

W programie:
o tym, jak organizować systematyczną szkolną naukę czytania z dziećmi w wieku 5-9 lat, zbiór ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami, z zastosowaniem różnych materiałów dydaktycznych, przykładowe sposoby pracy z lekturą.

Czas trwania warsztatów: 4 godziny dydaktyczne

Po warsztatach chętnych zapraszamy na prezentację cyklu Przyjaciele z Piórnika – książek dla uczniów szkół polonijnych „szytych na miarę”: Figlarna Kredka – książka dla dzieci w wieku 5-6 lat; Sprytny Ołówek – książka dla dzieci w wieku 6-7 lat; Lekcje z Kredką i Lekcje z Ołówkiem – pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, którzy szukają ciekawych inspiracji metodycznych.

Czas trwania ok: 2 godziny dydaktyczne

24 lutego 2018 - Londyn

Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku

Praktyczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zapraszamy na warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poza granicami Polski: Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Małyska, autorka podręczników z cyklu „Przyjaciele z piórnika”: „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek”. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (1992–2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu „Edukacja przez ruch”

Koszt warsztatów: £25
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje i informacje: info@literka.org
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, szkoła, numer telefonu do kontaktu.

Sobota, 24 września 2018
godz. 13.00

POSK
Sala Multimedialna
238-246 King Street
London | Hammersmith
W6 0RF

W programie:
o tym, jak organizować systematyczną szkolną naukę czytania z dziećmi w wieku 5-9 lat, zbiór ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami, z zastosowaniem różnych materiałów dydaktycznych, przykładowe sposoby pracy z lekturą.

Czas trwania warsztatów: 4 godziny dydaktyczne

Po warsztatach chętnych zapraszamy na prezentację cyklu Przyjaciele z Piórnika – książek dla uczniów szkół polonijnych „szytych na miarę”: Figlarna Kredka – książka dla dzieci w wieku 5-6 lat; Sprytny Ołówek – książka dla dzieci w wieku 6-7 lat; Lekcje z Kredką i Lekcje z Ołówkiem – pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, którzy szukają ciekawych inspiracji metodycznych.

Czas trwania ok: 2 godziny dydaktyczne

21-22 października 2017

Pomnożyć talenty.
Dwujęzyczność jako atut i siła dziecka w szkole systemowej i w perspektywie zawodowej

Konferencja dla nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców

Zapraszamy na dwudniową konferencję „Pomnożyć talenty. Dwujęzyczność jako atut i siła dziecka w szkole systemowej i w perspektywie zawodowej”

Zaplanowane wykłady i warsztaty, kierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Warsztaty, wykłady i spotkania poprowadzą m.in. dr Wiesław Poleszak, Dorota Dziamska, Małgorzata Małyska, Małgorzata Wróblewska, dr Sylwia Chwedorczuk.

W sobotę zapraszamy na spotkania z psychologiem, specjalistami w zakresie nauczania dzieci w wieku 5 – 13 lat oraz specjalistą ds. informacji ORPEG. Oprócz sesji plenarnej i sesji warsztatowych dla wszystkich chętnych przewidzieliśmy konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu wspierania dziecka przez szkołę i dom, w tym dziecka powracającego i migrującego. W niedzielę zajmiemy się również kwestią pozyskiwania funduszy na rozwój szkół i doskonalenie nauczycieli.

Szczególnie zapraszamy rodziców, którzy planują powrót do Polski. Konsultant z ORPEG, dr Sylwia Chwedorczuk opowie o przygotowaniach w aspekcie formalnym do powrótu do szkoły polskiej i jak ten proces przebiega. Dr Chwedorczuk będzie również dostępna dla chętnych rodziców w sobotnie popołudnie oraz niedzielny poranek (do godz. 12.30), żeby odpowiedzieć na każde indywidualne pytanie (liczba zgłoszeń na te konsultacje jest ograniczona także prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc).

Do dyspozycji rodziców będzie również psycholog, dr Wiesław Poleszak, który służy wsparciem w psychologicznych aspektach powrótów do Polski, ale nie tylko. Dr Poleszak specjalizuje się w problematyce wychowania, psychoprofilaktyce zachowań problemowych oraz pomocy psychologicznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z powyższego obszaru i praktykiem pracujący na co dzień z młodzieżą i rodzicami.

UWAGA: Zmiana lokalizacji sesji sobotniej! 

Dzięki uprzejmości Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie, który zgodził się nas gościć w szkole warsztaty w sesji sobotniej rozpoczną się zajęciami z dziećmi. Zajęcia poprowadzą metodycy i trenerzy, a uczestników warsztatów zapraszamy do włączenia się w aktywny udział w zajęciach tym razem w roli uczniów! Zajęcia z dziećmi będą trwały ok. 1h, po czym trenerzy skoncentrują się na metodycznych zajęciach z Państwem. Nauczyciele, którzy korzystają z podręczników „Figlarna Kredka” lub „Sprytny Ołówek” będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z autorką Małgorzatą Małyską po zakończonych zajęciach z dziećmi. Zachęcam do zapoznania się z nowym programem sesji sobotniej.

21-22 października 2017 (sobota/niedziela)

Sesja sobotnia: 11:45 (rejestracja) – 17:30
Sesja niedzielna: 10:00 (rejestracja) – 17:00

Sesja Sobotnia:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP
Gumley House Convent School TW7 6XF London
Worton Road, Isleworth Middlesex

Sesja niedzielna:

West London Univeristy
Boston Manor Road | Brentford | TW8 9GA | Middlesex | Wielka Brytania

dr Wiesław Poleszak

Wykład poświęcony jest odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co jest potrzebne dziecku, żeby prowadziło satysfakcjonujące życie?
2. Jak wychowywać dzieci i młodzież we współczesnym świecie?
3. Jak wprowadzać wartości w życie dziecka?
4. Jak sprawić żeby dzieci i młodzież kierowała się w życiu wartościami.

Dorota Dziamska, Małgorzata Wróblewska

Przedstawienie głównych założeń nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wskazanie zakresów, treści, które będą ważne w uczeniu dzieci i młodzieży poza Polską w szkołach polonijnych i w systemie szkolnictwa uzupełniającego.

dr Sylwia Chwedorczuk – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Informacje ważne dla rodziców, nauczycieli i uczniów, jak przygotować się w aspekcie formalnym do powrotu do szkoły w Polsce. Informacje ogólne oraz konsultacje indywidualne

Małgorzata Wróblewska

Sesja sobotnia: „Śmiechu warte”, czyli dowcip językowy w poezji i w komunikacji rówieśniczej. O tym, jak zachęcić do czytania tekstów literackich w języku polskim; jak wspierać umiejętność czytania, aby jednocześnie poszerzać rozumienie tekstu i doskonalić umiejętność pisania w języku polskim. Propozycje zajęć opartych na aktywności kinestetycznej, społecznej i poznawczej uczniów.

 

Sesja niedzielna: Literatura klasyczna jako pomost łączący pokolenia. Wykorzystanie współczesnej technologii w doświadczeniu wspólnego czytania klasycznych lektur na przykładzie powieści H. Sienkiewicza i elementów wizualizacji komputerowej.

Dorota Dziamska, Małgorzata Małyska

Dynamicznie rozwijające się współcześnie dyscypliny naukowe, w tym szczególnie neurologia, dostarczają nam wiedzy o tym, jak działa mózg i jakie są jego funkcje, co istotnie zmieniło dotychczasową wiedzę o sposobie uczenia się i podejściu do organizowania nauczania czynności o charakterze złożonym, takich jak czytanie i pisanie. Przedstawienie, w praktyczny, dostępny sposób, opracowanej w Polsce, zwartej i w pełni opisanej koncepcji kształcenia zintegrowanego, opartej na odkrytych i zdefiniowanych przez prof. Ryszarda Więckowskiego naturalnych strategiach uczenia się dziecka.

Ilustracją praktyczną wykładu będą warsztaty„Wspieranie rozwoju dziecka w wieku 5-9 lat.” prowadzone przez Małgorzatę Małyskę i Dorotę Dziamską.

dr Wiesław Poleszak

Wykład poświęcony jest odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co zrobić żeby dzieci i młodzież chciała się uczyć?
2. Jak motywować do nauki?
3. Jak się rozwija dziecko i jak sobie radzić z trudnościami na różnych etapach życia?
4. Jak motywować dziecko na różnych etapach życia?

Dorota Dziamska, Małgorzata Małyska

Dynamicznie rozwijające się współcześnie dyscypliny naukowe, w tym szczególnie neurologia, dostarczają nam wiedzy o tym, jak działa mózg i jakie są jego funkcje, co istotnie zmieniło dotychczasową wiedzę o sposobie uczenia się i podejściu do organizowania nauczania czynności o charakterze złożonym, takich jak czytanie i pisanie. Przedstawienie, w praktyczny, dostępny sposób, opracowanej w Polsce, zwartej i w pełni opisanej koncepcji kształcenia zintegrowanego, opartej na odkrytych i zdefiniowanych przez prof. Ryszarda Więckowskiego naturalnych strategiach uczenia się dziecka.

Ilustracją praktyczną wykładu będą warsztaty„Wspieranie rozwoju dziecka w wieku 5-9 lat.” prowadzone przez Małgorzatę Małyskę i Dorotę Dziamską.

Ewa Grela

Temat szczególnie ważny dla kadry zarządzającej – omówione zostaną zasady naboru ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 ustanowione przez Senat RP, możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów mających na celu wspieranie nauczania języka polskiego z MSZ we współpracy z ambasadą RP w Londynie oraz pozyskiwanie funduszy od organizacji pozarządowych działających na terenie Polski.

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Specjalizuje się w problematyce wychowania, psychoprofilaktyce zachowań problemowych oraz pomocy psychologicznej. Autor kilkudziesięciu publikacji z powyższego obszaru. Praktyk pracujący na co dzień z młodzieżą i rodzicami.

Pedagog, dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, autorka systemu kształcenia dzieci – Edukacja przez ruch, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, autorka nowej podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i I. etapu edukacyjnego

Nauczyciel dyplomowany, edukator oświaty, autorka ponad 200 programów kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych; edukator prowadzący zajęcia metodyczne w ośrodkach polonijnych na całym świecie. Autorka podręczników dla dzieci – uczniów szkół polonijnych w wieku 5-7 lat „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek”.

Polonistka; tutor; edukator; od 1998 roku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego poza granicami Polski oraz warsztaty z zakresu konstruowania programów nauczania i efektywnych zajęć edukacyjnych; autorka materiałów edukacyjnych, współautorka  programów szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli uczących w szkołach polonijnych.

Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Polski historyk, profesor nadzwyczajny KUL, badacz dziejów najnowszych, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL; współzałożyciel Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie

Trener, coach, pedagog; posiada kwalifikacje (PRINC2) i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi.

Polonijne Centrum Edukacyjne Literka jest organizacją non-profit, powołaną z myślą o wsparciu merytorycznym i metodycznym nauczycieli, rodziców i dzieci uczących się języka polskiego poza Polską.
Realizuje swoje statutowe działania poprzez wyposażenie szkół w książki i pomoce dydaktyczne w pełni odpowiadające specyfice, potrzebom i wymaganiom współczesnych szkół polonijnych, inicjuje i wydaje podręczniki szkolne, organizuje konferencje i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i kadry zarządzającej. Współpracuje ze szkołami polonijnymi, współorganizuje spotkania autorskie i inne wydarzenia szkolne.

Play Media Distribution, wyłączny dystrybutor cyklu podręczników „Przyjaciele z Piórnika”, zajmuje się hurtową sprzedażą książek oraz pomocy dydaktycznych. Istnieje na rynku od 2008 roku. Dzięki niej na półkach polskich sklepów niemalże w całej Anglii pokazały się polskie książki.  Od lat także współpracuje również z rozsianymi po całym świecie polonijnymi szkołami, aktywnie uczestniczy w ich rozwoju. Z roku na rok, dzięki kompleksowej obsłudze, zaangażowaniu i nastawieniu ukierunkowanym na klienta, liczba szkół oraz innych ośrodków edukacyjnych, z którymi współpracuje, stale się powiększa. Praca na rzecz polonijnego środowiska edukacyjnego stała się równocześnie inspiracją do zainicjowania powstania serii podręczników dla dzieci polonijnych. „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołowek” już zawitały do polonijnych klas na całym świecie.

Wydawnictwo Lingea Sp. z o.o. zajmuje się rozwojem aplikacji i tworzeniem własnych tytułów językowych. Działamy od roku 1997 jako firma software’owa i wydawca książek w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji oraz na Węgrzech. W naszej ofercie znajduje się około 400 tytułów książkowych. Języki są naszą pasją. Nie koncentrujemy się wyłącznie na najpopularniejszych językach światowych, ale wydajemy również tytuły poświęcone mniej znanym językom Europy, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej i tak np. nasza kolekcja rozmówek liczy już około 50 języków. Od początku działalności Lingea przygotowując swoje tytuły korzysta z najnowszych technologii. Podstawą wydawanych przez nas tytułów są nasze własne bazy danych, które nieustannie rozszerzamy i aktualizujemy.
Dodatkowo jesteśmy właścicielem portalu słowniki.lingea.pl, na, który udostępniamy darmowe słowniki w 30 językach i 900 kombinacjach. Na portalu użytkownik może skorzystać również z porad gramatycznych, prawidłowego wykorzystania słów oraz rozmówek. To wszystko czyni nasz słownik największym na rodzimym rynku.

Nauczyciel dyplomowany, edukator oświaty, autorka ponad 200 programów kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych; edukator prowadzący zajęcia metodyczne w ośrodkach polonijnych na całym świecie. Autorka podręczników dla dzieci – uczniów szkół polonijnych w wieku 5-7 lat „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek”.

Polonistka; tutor; edukator; od 1998 roku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego poza granicami Polski oraz warsztaty z zakresu konstruowania programów nauczania i efektywnych zajęć edukacyjnych; autorka materiałów edukacyjnych, współautorka  programów szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli uczących w szkołach polonijnych.

Kined Joanna Zwoleńska prowadzi działalność edukacyjną (podnoszenie kwalifikacji), terapie (indywidualna, grupowa), popularyzuje kinezjologię edukacyjną, terapię przez ruch i taniec, tańców w kręgu i ciastoterapię i działalność wydawniczą (książki, DVD, CD).

Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 10 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Chcemy, aby współczesny i nowoczesny  system edukacji został ” wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji.” Pracownia jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce zajmuje się kształceniem nauczycieli w zakresie upowszechniania systemu Edukacja przez ruch.

Ortografiki.pl – Maria Czubek, absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie. Pracuje w charakterze redaktora i grafika, współpracowała z wydawnictwem WSiP, Kined, Polonijnym Centrum Nauczycielskim, Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, Polonijnym Centrum Edukacyjnym LITERKA. Autorka materiałów edukacyjnych do podręcznika „Włącz Polskę”. Autorka i wydawca  „Moje obrazki ortograficzne” i „Ortografia z duszą”. 

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym jest placówką naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która została powołana do istnienia 11 października 1972. Program działalności placówki skupia się na sprawie łączności Polski z Polonią.

Pracownicy Ośrodka w czasie swych podróży badawczych stykają się praktycznie ze środowiskami polonijnymi wykorzystując tam swój pobyt dla upowszechnienia popularnej wiedzy nt. kultury polskiej zarówno w aspekcie jej dziejów, jak i aktualnej rzeczywistości. Prelekcje te przynoszą w rezultacie wzrost zainteresowania krajem pochodzenia i – jak można przypuszczać – również uwrażliwienia na aktualia polskie. Z kolei kontakty te dają również pracownikom Ośrodka ową tak ważną wiedzę pozaźródłową, bez której ich praca naukowa mogłaby się okazać tworzeniem dziejów odległych merytorycznie od rzeczywistości historycznej. Stąd też mnożenie takich kontaktów to nie tylko zysk w postaci coraz to nowych archiwaliów, którymi Ośrodek ubogaca swój warsztat, ale także zdobywanie przesłanek, na których można budować niezawodną metodę pracy już nie tylko w dziedzinie prac nad leksykonem, ale właśnie na płaszczyźnie zamierzonej syntezy dziejów polonijnych. Ponadto więzy między Polonią a Krajem zyskują na intensywności dzięki ofercie duszpasterskiej, którą księża pracownicy Ośrodka z powodzeniem realizują wśród Polonii przy okazji zadań naukowych. W Kanadzie, w Niemczech czy Szwajcarii można wymienić już jako sprawdzone środki działalności rekolekcje parafialne oraz wykłady dla duchowieństwa połączone z udziałem w konferencjach regionalnych polskich księży.

2 września 2017

Lekcje z Kredką i Ołówkiem

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy na warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poza granicami Polski.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Małyska, autorka podręczników z cyklu „Przyjaciele z piórnika”: „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek”. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (1992–2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu „Edukacja przez ruch”

Koszt warsztatów: £30
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje i informacje: info@literka.org
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, szkoła, numer telefonu do kontaktu.

Sobota, 2 września 2017
godz. 13.30 – 17.30

Sala parafialna przy polskim kościele (wejście od Albion Street)

Polish church
17 Victoria Street
Dunstable
LU6 3AZ

 

Jak się uczą dzieci? – Przykłady rozwiązań dydaktycznych w zakresie ćwiczenia sprawności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Od słowa do książki. O elementarnej nauce czytania i książkach do nauczania dzieci języka polskiego poza Polskę.

Analiza zajęć i dyskusja na temat możliwości przeniesienia poznanych rozwiązań dydaktycznych do własnej praktyki.

Sprawdź nasze wcześniejsze warsztaty

©2024 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?