Konspekty zajęć

Lekcje z Kredką

Autorskie pomysły na lekcje zakładają czynne uczestniczenie dzieci w procesie edukacyjny.
Tak zorganizowane uczenie pozwala na stworzenie dzieciom warunków
do intensywnego odkrywania, poznawania i przeżywania świata.
Zróżnicowane formy aktywności: plastycznej, muzycznej, ruchowej,
pomagają uczniom w sposób naturalny przyswajać
nowe umiejętności językowe i stymulują ich rozwój.
Kolejność sytuacji dydaktycznych umożliwia nauczycielowi wprowadzanie nowej wiedzy
w oparciu o zasoby dzieci, utrwalenie i sprawdzenie ich umiejętności.

„Lekcje z Kredką” to propozycja zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 5–6 lat, uczącymi się języka polskiego poza granicami Polski, nawiązująca do podręcznika pt. „Figlarna Kredka”

W podręczniku metodycznym nauczyciele znajdą szczegółowo zaprezentowane, ustrukturyzowane pomysły, autorskie scenariusze na 36 zajęć lekcyjnych.

Pomysły dotyczą przede wszystkim kreowania przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, które:

  • przygotowują dziecko do komunikowania się w języku polskim
  • stymulują zarówno rozwój umiejętności językowych, jak i rozwój poznawczy
  • inspirują do różnorodnej aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej
  • dają szansę każdemu dziecku, bez względu na stopień znajomości języka polskiego i tempo uczenia się
  • wzbudzają zainteresowania książkami i czytaniem, rodzą aspiracje dziecka.

Każdy scenariusz zajęć składa się z:

  1. wymagań szczegółowych w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania
  2. przewidywanych osiągnięć ucznia
  3. wykazu materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć
  4. proponowanego przebiegu zajęć – sytuacji edukacyjnych, ich celów i sposobu realizacji
  5. dodatkowych kart pracy.

Przewodnik metodyczny zbudowany jest z 3 części. Zachęcamy do pobrania kilku wybranych scenariuszy. Podręcznik dla nauczyciela jest dostępny również w wersji elektronicznej (PDF).

Zamów

Sklep

©2022 Polonijne Centrum Edukacyjne LITERKA

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?